Váš partner v dodávkách hutního materiálu

KVALITA

certifikát ISO "Osobní přístup, flexibilita a inovace"

Spokojený zákazník

 • Cílem je být partnerem, na kterého se bude zákazník obracet s důvěrou.
 • Poskytujeme zákazníkovi všechny informace. Informujeme zákazníka o nepředvídatelných okolnostech a hledáme řešení. Stavíme se k zákazníkovi odpovědně. Zboží a servis dodáváme v dohodnutém termínu a ceně. Plnění dohod zvyšuje kredit firmy.


Týmová spolupráce

 • Vše je založeno na kombinaci činností, zkušeností, informací. Je to jako ve sportu, týmová spolupráce je nejdůležitější prvkem k úspěchu v práci i v životě.


Vedení společnosti

 • Osobní angažovanost vedení společnosti v oblasti plnění požadavků na kvalitu a zlepšování jeho efektivnosti.
 • Naplňování Politiky je hlavní cíl vedením společnosti.


Kvalitní servis

 • Zákaznický servis poskytovaný specializovanými a odborně školenými zaměstnanci je založený na osobním přístupu, vzdělání a motivaci.


Zvyšování konkurenceschopnosti

 • Neustále hledáme inovace způsobu, systému a technologií na všech úrovních řízení společnosti.
 • Zlepšujeme činnosti ovlivňujících kvalitu poskytované služby a procesy s cílem zvýšení jejich výkonnosti.
 • Nasloucháme svým zákazníků a zaměstnancům, využíváme jejich námětů a zkušeností v naší činnosti.
 • Stavíme se ke své konkurenci s respektem a svou konkurenci vnímáme jako motivaci a ne jako nepřítele.


Rozvoj

 • Díváme se dopředu, sledujeme trh, nové trendy, požadavky, hledáme nové příležitosti a rozvíjíme sebe a společnost v duchu nových produktů, služeb a technologií.


Rychlost

 • Jsme součástí doby kdy rychlost rozhoduje. Musíme umět pracovat rychle a kvalitně. Držet krok s technologiemi, mít systém a udržovat a zlepšovat korektní vztahy s dodavateli.


Cíle a motivace

 • Cílem je trvale zlepšovat vše co má vliv na spokojenost zákazníků a tedy naši. Stále sledovat konkurenci a snažit se být lepší.


Vzdělání

 • Stálý odborný růst pracovníků společnosti, odborná znalost našeho produktu, umění jednat, umění komunikovat jsou nutnou součástí k našemu úspěchu.
Váš partner v dodávkách hutního materiálu

LOGISTIKA

kontakt: +420 603 565 571

Centrální distribuce – Adamov u Brna 10.000m2 skladovacích a výrobních plochVáš partner v dodávkách hutního materiálu

KONTAKTY

EXPONO, a.s.
Mlýnská 2353/12
702 00 Ostrava

email expono@expono.cz
telefon +420 597 587 001
fax +420 597 587 099

Servisní centrum Adamov
Nádražní 490
679 04 Adamov

logistika +420 775 784 407